26-27 sierpień 2005r. Kalisz - Zawodzie.
Pobierz formularz zgłoszeniowy na VII Biesiadę Piastowską.
Wypełniony formularz wraz ze zdjęciem grupy należy przesłać do 01.08.2005r. na adres kwatermistrza rugiewit@poczta.onet.pl lub listownie na adres
Stowarzyszenie "Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej" 62-800 Kalisz ul.Górnośląska 71B