Sponsorzy VI Biesiady Piastowskiej.

Energa - Energetyka Kaliska.
Koncern "Energa" - Energetyka Kaliska

Urząd Miejski w Kaliszu
Urząd Miejski w Kaliszu