REGULAMIN WALK WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH

1. Osoby walczące musza być ubezpieczone. W przypadku braku ubezpieczenia kazda osoba musi złożyć pisemne oświadczenie iż wychodzi do walki na własna odpowiedzialność (ponadto musi być wtedy pełnoletnia). Dopełnienie tego obowiązku leży w gestii poszczególnych dowódców drużyn. Oświadczenia składane są Namiestnikowi imprezy.

2. Do bitew wczesnośredniowiecznych może przystąpić każdy, kto:
• Spełnia warunki z pkt.1
• Jest trzeźwy
• Posiada opancerzenie głowy- hełm
• Posiada opancerzenie tułowia- minimum przeszywania
• Posiada opancerzenie rąk- minimum skórzane rękawice
• Ma historyczny strój
• Nie posługuje się bronią niehistoryczną.

3. Za broń niedopuszczoną do walki w bitwach wczesnośredniowiecznych uznaje się;
• Bron ostrą.
• Bron palną.
• Broń drzewcowa (włócznie) dł.pow. 2,5 m.
• Topory dwuręczne wyższe niż ich użytkownik lub z osadzonym ostrzem niehistorycznym
dla tego typu toporów (malutkie ostrze, ostrze od czekana)
• Cepy bojowe
• Korbacze, kiścienie.
• Kusze, proce
• Bron kolną z niezabezpieczonymi grotami (obowiązuje grot zaklepany przynajmniej 1cm kwadratowy pow, lub zakończony kulką średnicy przynajmniej 1cm)
• Broń miotaną z ostrymi grotami (obowiązują "pacynki")
• Toporki do rzucania
• Bron niemającą odpowiednika w źródłach historycznych
• Oraz szczególne przypadki niedopuszczone przez sędziów (np. broń z dużymi wżerami)

4. Sztandarowi oraz łucznicy mogą walczyć wręcz tylko i wyłącznie wtedy, kiedy spełniają warunki dotyczące uzbrojenia ochronnego zawarte w pkt.2

5. Za punktowane strefy trafień w bitwach wczesnośredniowiecznych uznaje się:
• Głowę (bez ciosów w twarz)
• Korpus
• Ręce powyżej łokci
• Nogi powyżej kolan
W przypadku broni kolnej
• Korpus poniżej linii sutkowej
• Nogi powyżej kolan
W przypadku broni miotanej
• Korpus

6. przebieg starcia ustalany jest przez namiestnika i dowódców drużyn przed bitwą.
(Zebranie dowódców drużyn odbedzie się w sobotę o 10:45 przed "Budynkiem Bramnym")

7. Na grupę 8 walczących musi przypadać jeden sędzia, którego decyzje w trakcie bitwy nie podlegają dyskusji. Sędziowie oznaczeni będą drzewcami z czerwonym proporcem oraz pozbawieni ochronnego okrycia głowy.