Regulamin Turnieju Łuczniczego

 

Ekwipunek

 

 1. Uczestników obowiązuje strój historyczny, w przedziale o VII – XVII wieku - zaleca się strój w przedziale od X-XV wieku.

2.   Wymagany jest również historyczny (łuki historyczne oraz ich rekonstrukcje) lub stylizowany na historyczny (np. z tworzywa sztucznego zamaskowany umiejętnie skórą) osprzęt łuczniczy, zgodny z posiadanym przez danego uczestnika strojem.

 1. Naciąg łuku nie jest ograniczony.
 2. Strzały winny być wykonane z surowców naturalnych (promień drewniany; groty z metalu, kamienia, roku, kości, itp.; lotki z piór, papieru, skóry, itp.).
 3. Każdy uczestnik powinien posiadać minimum 5 strzał odpowiednio oznakowanych.
 4. W szczególnych przypadkach uczestnik, będzie obowiązany przedstawić zasadność swojego ekwipunku na tle historycznym.
 5. Oceny stroju i osprzętu dokonuje Opiekun Turnieju Łuczniczego wyznaczony przez Namiestnika imprezy.
 6. W szczególnych przypadkach o dopuszczeniu lub dyskwalifikacji z powodu ekwipunku decydować będzie Namiestnik imprezy.

 

Zapisy i eliminacje

 

 1. Turniej ma charakter otwarty, indywidualny. Każde stowarzyszenie może wystawić dowolną liczbę uczestników.
 2. Zapisy do Turnieju Łuczniczego będą trwać w pierwszym dniu biesiady w godzinach od 11.00 – 11.30, przy torze łuczniczym u Opiekuna Turnieju Łuczniczego.
 3. Do zapisów należy stawić się osobiście w odpowiednim stroju, wraz z ekwipunkiem.
 4. Podczas zapisów będzie oceniana historyczność stroju i ekwipunku.
 5. Podczas zapisów należy przedstawić swoje imię i nazwisko oraz stowarzyszenie (jeśli dany uczestnik do takowego przynależy), należy również przedstawić oznakowanie strzał.
 6. W przypadku wątpliwości co do umiejętności posługiwania się bronią strzelecką, tj. łukiem - w celu zapewnienia bezpieczeństwa - każdy uczestnik może zostać poddany testowi (np. wystrzelenie 5 strzał do celu oddalonego o 15 kroków).
 7. W przypadku dużej liczby uczestników, zostaną przeprowadzone eliminacje, których zasady i czas trwania, zostaną ustalone po zakończeniu zapisów w zależności od liczby uczestników.

 

Zasady ogólne

 

 1. Decyzje w zakresie regulaminu, interpretacji oraz rzeczy nie ujętych regulaminem podejmuje Opiekun Turnieju Łuczniczego oraz w szczególnych przypadkach Namiestnik imprezy.
 2. Każdego uczestnika obowiązuje regulamin, decyzje Opiekuna Turnieju Łuczniczego, decyzje Namiestnika imprezy oraz ogólnie pojęta kultura osobista.
 3. Do turnieju nie dopuszcza się osób odurzonych alkoholem, narkotykami lub innymi środkami psychotropowymi, a ponadto osób, które swoim niestosownym zachowaniem zakłócają przebieg turnieju.
 4. W trakcie Turnieju Łuczniczego, każdy uczestnik ma obowiązek podać komendę „Przerwij ogień”, jeżeli zauważy sytuację, która mogłaby wprowadzać stan zagrożenia na torze łuczniczym.
 5. Każdy strzelający ma obowiązek samodzielnie przerwać strzelanie, jeśli zauważy sytuację, która mogłaby wprowadzać stan zagrożenia na torze łuczniczym.

 

Konkurencje

 

 1. Podczas turnieju przewiduje się pięć konkurencji. Ilość dogrywek na poszczególnych etapach i czas ich trwania zależeć będzie od liczby uczestników.
 2. Strzelanie z 20 kroków rozpocznie turniej. Każdy uczestnik będzie mógł wypuścić 10 strzał. Strzała w tarczy - 1 punkt, strzała w oznaczonym miejscu 2 punkty. O pułapie punktów niezbędnych do przejścia do następnej konkurencji decyduje Opiekun Turnieju Łuczniczego.
 3. Strzelanie na czas będzie drugą konkurencją. Każdy uczestnik będzie mógł wypuścić do celu tyle strzał ile zdoła w ciągu 15 sekund. Strzelanie odbędzie się na dystansie 20 kroków. 1 punkt za wypuszczoną strzałę oraz dodatkowo 2 punkty za strzałę w tarczy, 3 punkty za strzałę w oznaczonym miejscu. O pułapie punktów niezbędnych do przejścia do następnej konkurencji decyduje Opiekun Turnieju Łuczniczego.
 4. Strzelanie na dystans będzie trzecią konkurencją. Każdy uczestnik będzie mógł wypuścić 5 strzał do celu oddalonego o 40 kroków. Strzała w tarczy 1 punkt, strzała w oznaczonym miejscu 2 punkty. O pułapie punktów niezbędnych do przejścia do następnej konkurencji decyduje Opiekun Turnieju Łuczniczego.
 5. Marszostrzelanie będzie czwartą konkurencją. Każdy uczestnik odda pięć strzałów na dystansie od 30 do 25 kroków. Co krok 1 strzał. Kroki nie mogą być dłuższe niż 1 metr. Strzała w tarczy 1 punkt, strzała w oznaczonym miejscu 2 punkty. O pułapie punktów niezbędnych do przejścia do następnej konkurencji decyduje Opiekun Turnieju Łuczniczego.
 6. Strzelanie na dokładność będzie finałową konkurencją. Każdy uczestnik będzie wypuszczał po trzy strzały, z odległości 20 kroków. Następnie strzały będą obejmowane dratwą (która prawdopodobnie uformuje trójkąt), a nadmiar dratwy zostanie odcinany. Jeśli dratwy zabraknie do objęcia strzał, tzn. że uczestnik odpada z dalszej rozgrywki. Za każdą strzałę poza tarczą zostaje odcinany 1 m dratwy. Każdy uczestnik startuje z dratwą długości 3 metrów. Wygrywa ten, który zostanie jako ostatni.

 

 

Regulamin Turnieju Łuczniczego dla odwiedzających

 

1.   Turniej Łuczniczy dla odwiedzających odbędzie się przy tym samym torze łuczniczym i będzie trwać od 13.00 – 13.45.

 1. Turniej ma charakter otwarty i może w nim uczestniczyć każdy.
 2. Zapisy do turnieju są otwarte przez czas trwania turnieju w godzinach od 13.00 - 13.30 i w każdej chwili może dołączyć kolejny uczestnik turnieju.
 3. Uczestnicy będą strzelać na dystansie 15 kroków.
 4. Każdy z uczestników będzie mógł wypuścić trzy strzały. Każda strzała w tarczy 1 punkt, strzała w oznaczonym miejscu 2 punkty.
 5. W przypadku równiej liczby punktów, zostanie zorganizowana dogrywka aby wyłonić zwycięzcę. Zasady dogrywki zostaną ustalone w trakcie trwania turnieju w zależności od umiejętności uczestników.