Regulamin VII Biesiady Piastowskiej
26-27 sierpnia 2006.


Wesja Beta - organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania dalszych korekt regulaminu.

1. Biesiada jest impreza publiczna, nie datowaną, otwartą
(z ograniczeniami wymienionymi w pkt.3) odzwierciedlającym realia średniowieczne.

2. Biesiada odbywa się na terenie Rezerwatu Archeologicznego Kalisz Zawodzie.

3. Między g. 20.30 a 8.00 impreza jest zamknięta dla osób trzecich trzecich opuszczenie terenu Rezerwatu może być dokonane po zgłoszeniu namiestnikowi lub kwatermistrzowi.

4. Zaproszonych uczestników Biesiady w trakcie części otwartej obowiązują stroje historyczne.

5. Namioty historyczne oraz niehistoryczne rozbijane są na miejscach wskazanych przez kwatermistrza.
Kwatermistrz VII Biesiady Piastowskiej: Jarosław Salamon (Freha - Rugiewit)6. Stanowiska rzemieślnicze i handlowe ujęte w zgłoszeniu można rozkładać na miejscach wskazanych przez kwatermistrza. Zgłoszenia rzemieślników przyjmujemy do 10 sierpnia 2005 roku.

7. Kwestie sporne rozstrzyga Namiestnik przy udziale stron zainteresowanych.
Tymczasowy Namiestnik VII Biesiady Piastowskiej: Jarosław Salamon (Freha - Rugiewit)


(na razie zdjęcie tymczasowe, bo nie znalazłem innego bez piwa czy hełmu na głowie. :-). Zresztą i tak mnie znacie.)


8. Za nie przestrzeganie postanowień regulaminu Namiestnik Biesiady po uzgodnieniu z dowódcą danej drużyny może nałożyć karę do usunięcia z imprezy włącznie

9. Wszyscy uczestnicy VI Biesiady Piastowskiej zobowiązani są do zachowania względem siebie pełnej kultury i szacunku.


Walka

REGULAMIN WALK WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH

REGULAMIN WALK PÓŹNOŚREDNIOWIECZNYCH

REGULAMIN TURNIEJU RYCERSKIEGO.

REGULAMIN TURNIEJU ŁUCZNICZEGO.


Zasady gier

ZASADY INNYCH GIER ŚREDNIOWIECZNYCH.