Od 2000 roku Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej wraz ze Stowarzyszeniem Kalisz XXI i Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej organizuje Biesiady Piastowskie. Imprezy przyciągające turystów z całego kraju oraz z zagranicy, odbywają się na terenie grodziska z IX- XII wieku, pierwotnego ośrodka miejskiego w Kaliszu. W tej niesamowitej tchnącej historią scenerii, grupy rekonstrukcyjne z całej Polski prezentują swój kunszt, przenosząc wszystkich zgromadzonych w odległe czasy średniowiecza, dając szansę na zapoznanie się z wszelkimi aspektami życia w średniowiecznej Europie.

W trakcie imprezy prezentowane są rekonstrukcje bitew z udziałem wojów i rycerzy. Można przypatrzeć się pracy średniowiecznych rzemieślników , a także kupić ich wyroby.Odwiedzający Naszą imprezę mają okazję nie tylko przypatrywać się otaczającemu ich- światu doby średniowiecza, ale także samemu spróbować strzelania z łuku, walki z wojami czy też średniowiecznej kuchni i napitku. Wreszcie dla tych którzy spragnieni są mocnych wrażeń, mistrz katowski szykuje swoje narzędzia, gotów zrobić z nich użytek.Ku uciesze publiczności, prezentowany jest średniowieczny taniec jakże odmienny w swej formie od współczesnego. Grupy rekonstrukcyjne z Polski biorące udział w Biesiadzie Piastowskiej reprezentują szeroki przedział czasowy od IX do XV wieku. Spotkać można na niej przedstawicieli różnych kultur od Celtów, poprzez Słowian i Wikingów po późnośredniowieczne rycerstwo.VII Biesiada Piastowska odbywa się pod hasłem „Na Dworze Króla Przemysła II i Królowej Ryksy”